Legile Frumoase (Belagine) de la daci ramase (II)
Posted on 28/04/2014

……………………………………………………………………………..

 1. Gândul înţelept, ieşit din lumina sufletului, trebuie urmat de vorbă şi faptă pentru ca el să se împlinească.
 2. Urmaţi lumina sufletului din voi, iar dacă o daţi şi altor oameni ea nu se împuţinează, ci străluceşte şi mai tare.
 3. Mintea cea ascunsă (sinele de jos), mintea cea cu care eşti treaz (sinele de mijloc) şi mintea sufletului (sinele de sus), sunt tărâmurile în care omul trăieşte.
 4. În Acum se află toată puterea vieţii. Puterea lui Acum depinde de puterea conştiinţei prezentului. Fiinţele există cu adevărat doar într-un prezent continuu, care se schimbă clipă de clipă. Schimbând gândul Acum se schimbă şi realitatea prezentului şi pasul următor către viitor.
 5. Puterea omului vine întotdeauna dinăuntrul său şi tot ceea ce creează omul este rezultatul folosirii puterii sale lăuntrice.
 6. Prin manifestarea atenţiei (năzuinţei) către trecut trăim în trecut, pe când folosind-o spre viitor trăim în viitor; dar când atenţia are direcţia către prezent, numai atunci trăim cu adevărat realitatea.
 7. Oamenii se deosebesc esenţial prin puterea minţii fiecăruia dintre ei.
 8. Frica paralizează puterea omului.
 9. Vinovăţia slăbeşte energia omului şi-i năruie viaţa.
 10. Să nu cazi în patimi, să-ţi înfrânezi pornirile cele care te ostoiesc de vlagă.
 11. Dumnezeu creează cu înţelepciune din iubire. Iubirea, pasărea cu aripi de foc, este taina vieţii.
 12. A iubi înseamnă a fi în Dumnezeu şi a fi fericit, căci iubirea este măsura fericirii şi intensitatea de a trăi.
 13. ………………………………………….
No comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *